РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
Шифра Назив административног поступка Управа Организациона јединица
1 Приступ информацијама Кабинет начелника општине
Погледај
4 Једнократна новчана помоћ породицама погинулих бораца, војним инвалидима и демобилисаним борцима Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
6 Утврђивање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатка за његу и помоћ Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
7 Утврђивање права на накнаду одликованим борцима Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
9 Утврђивање статуса члана породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
11 Утврђивање статуса члана породице умрлог војног инвалида и признавање права на породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
12 Признавање права на здравствену заштиту Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
13 Утврђивање права на бањско - климатско лијечење Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
14 Утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
15 Утврђивање права на накнаду породицама погинулих одликованих бораца Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
16 Утврђивање права на борачки додатак Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
17 Утврђивање статуса члана породице цивилне жртве рата и права на породичну цивилну инвалиднину Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
18 Утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину после смрти корисника цивилне личне инвалиднине Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
19 Увјерење о дужини учешћа у рату Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
20 Увјерење о ангажовању и времену проведеном на радној обавези у рату, у једниницама радне обавезе у рату, у цивилној заштити и служби осматрања и обавјештавања у рату Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
21 Увјерење о служењу војног рока, односно о регулисању војне обавезе Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
22 Пријава војних обвезника у војну евиденцију Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
23 Одјава војних обвезника на друге општине Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
24 Увјерење да је војни обвезник уведен у војну евиденцију Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај
25 Увјерење да војни обвезник није обавезан служити војни рок Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Погледај